OPINIE - Van Kopenhagen naar de klimaattop 2010 in Mexico

De klimaattop 2009 in Kopenhagen is zaterdagmorgen afgesloten met de erkenning van het Akkoord van Kopenhagen. Tijdens het afsluitende plenaire debat kondigde president Felipe Calderón aan dat de 16e klimaatconferentie volgend jaar in 2010 in de Mexicaanse badplaats Cancun zal plaats vinden. De Mexicaanse president lanceerde tevens zijn Fonde Verde plan dat zich in zet voor "groene sponsoring" .

Misschien dat de klimatologische omstandigheden in Mexico City de wereldleiders tijdens de klimaattop 2010 tot acties laat overgaan. Mexico kampt sinds jaar en dag met grote milieuproblemen. Niet alleen de extreme luchtverontreiniging door industrie en uitlaatgassen maar ook de enorme afvalvervuiling (basura) in steden en op het platteland vormen een grote bedreiging voor het ecosysteem. De temperatuur en zeespiegelstijging zal geen gevaar vormen voor Mexico daarentegen vormt de verdroging van belangrijke meren en uitbreiding van de woestijn een meer acuut gevaar.

Mexico laat zien dat de overheid een belangrijke rol speelt in het opstellen van regels en verplichtingen echter de mensen zullen deze zelf moeten uitvoeren. Belastingen zijn laag en het ophalen van huisafval kost slechts $5 peso’s (0,25 euro) per keer. De politiek leiders moeten een juiste balans zien te vinden tussen klimaat en welvaart gekoppeld aan de commerciële belangen zoals toerisme en de olie-industrie. Kortom kllimaatverbetering kost geld en de mensen moeten het kunnen opbrengen. Met een minimumloon van $1600 peso’s per maand is dat een moeilijke opgave waarmee hulp van de rijkere landen noodzakelijk is.

0 comments:

Een reactie posten

Onderwerp...