NIEUWS - Ook Mexicanen ontevreden over de Democratie

Terwijl in Nederland de democratie steeds meer onder druk komt te staan en de politieke spanningen naarmate de verkiezingen van juni naderen verder oplopen wijst een Mexicaanse enquête uit dat ook de Mexicanen ontevreden zij over de democratie. Ongeveer 69% van de Mexicanen geeft aan ontevreden zijn met de politieke gang van zaken in het land. Toch geven de meeste mensen de voorkeur aan de democratie i.p.v. een ander politiek systeem.

De peiling werd uitgevoerd door Berumen y Asociados in opdracht van de krant El Universal. Slechts 26% was tevreden met de manier waarop de democratie werkt in Mexico. De grootste ergernissen zijn de misbruik van macht, corruptie en verkiezingsbeloften die na de verkiezingen worden gebroken. Van de ondervraagden gaf 72% aan voor de democratie te zijn terwijl 32% zei het geen probleem te vinden wanneer een dictator de macht in Mexico zou grijpen zolang deze de economische problemen oplost en de werkgelegenheid behouden blijft. Op de vraag om de politieke situatie in het land te beschrijven gaf 56% aan de huidige situatie onstabiel of zeer instabiel te vinden terwijl 21% de situatie zeer stabiel of stabiel vindt.

De politieke verhoudingen in Mexico, een land met bijna 107 miljoen inwoners, veranderde in 2000 toen de oppositie na zeven decennia van een één-partij-regime de verkiezingen won. De Nationale Actie Partij (PAN) won ten koste van de Institutioneel Revolutionaire Partij (PRI)die sinds 1929 de macht in handen had.

Lees ook:
Geert Wilders ook in Mexico
PAN grote verliezer verkiezingen
Corruptie in Mexico neemt toe

0 comments:

Een reactie posten

Onderwerp...