NIEUWS - Kernenergie in Mexico

Het energie verbruik in Mexico is sinds eind jaren '80 drastisch toegenomen en groeit 6% per jaar. Mexico kent een diversiteit in de opwekking van elektriciteit waarmee in 2007 257 miljard KWh werd gegenereerd. Gas levert 49%, olie 20%, kolen 12,5% en de waterkrachtcentrales leveren 10,5% van de totale electriciteitsproduktie. Per inwoner bedraagt het elektriciteit verbruik 1800 KWh per jaar. In Nederland verbuikt iedere inwoner 3500 KWh per jaar De Mexicaanse overheid subsidieert in kleine mate kernenergie om het gebruik en de afhankelijkheid van aardgas te verlagen.

Mexico heeft twee nucleaire reactoren die 5% van de totale opwekking van electriteit leveren. De eerste commerciële reactor in Laguna Verde
werd in 1989 in gebruik genomen en in 1994 volgde de tweede reactor. Daarnaast beschikt Mexico over een drietal research reactoren. Het nucleair afval van deze reactoren wordt opgeslagen vlak onder het oppervlakte in Piedrera gebouwd tussen 1985 en 1987. In die tijd werd 20,858m3 low-level waste (LLW) kernafval opgeslagen. In Maquixco wordt sinds 1972 kernafval opgeslagen.

Nederland beschikt na de sluiting van de centrale in Dodewaard (1997) over 1 kerncentrale in Borselle en 1 reactor in petten, terwijl de discussie voor een tweede centrale in Borselle in alle heftigheid oplaait. Veel mensen vergeten dat dicht bij Nederland ook kerncentrales en reactoren te vinden zijn waaronder bij onze zuiderburen in Doel en Mol slechts enkele kilometers verwijderd van Nederland.

Lees ook:
Mexicaanse benzineprijzen blijven stijgen
Strandregeneratiewerken in Cancún, Playa del Carmen en Cozumel
Phillips stopt activiteiten in Mexico

0 comments:

Een reactie posten

Onderwerp...